Generalforsamling 2012 – referart

Referat fra generalforsamlingen I Sorø Brygger Loge den 16/3-2012

Dagsorden:
1) Valg af dirigent Broder Pil
2) Valg af referent Broder Slåen
3) Valg af stemmetællere Broder Salvie samt Broder Kræge
4) Formandsberetning Broder Pors

  • Formanden berettede levende om alle vores tiltag og møder i det forløbne år.
  • Det skal her lige nævnes at vores stand på Kongskilde Marked var særdeles velbesøgt.
  • Desuden har vi fået døbt tre nye medlemmer i løbet af året, og afholdt to arrangementer.

5) Regnskab v. kasserer Søster Hyldeblomst Regnskabet godkendt u. bemærkninger
6) Kontingent Uændret 100 kr. årligt
7) Valg af bestyrelse På valg er

  • Formand Broder Pors Genvalgt for to år
  • Sekretær Broder Slåen Genvalgt for to år
  • Suppleant Broder Pil Valgt for et år
  • Bilagskontrollant Broder Rønnebær og Broder Kræge valgt for et år
  • Udvalg for nye tiltag Broder Pil og Broder Pors Valgt for et år

8) Eventuelt Udflugter m.m.

Her drøftedes forslag til forskellige ture i løbet af sommeren. Vi blev enige om at vi i hvert fald skal en tur i Højmosen bl.a. for at se hvordan der ser ud efter de nye tiltag der er gjort for at bevare Højmosen. En tur til Tirup Urtegård i Sverige kan også være en mulighed.

Broder Kræge foreslog en tur til Femø hvor han har noget familie som kan hjælpe os med en guidet tur samt fortælle noget om øen. Området bliver også brugt som aboret for sjældne planter og træer.

Hermed sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Efter en kort pause gik vi i gang med kåringen af årets brygmester.

Her var der i år indlagt en ekstra udfordring. Ud over at vi skulle bedømme de medbragte dramme ud fra kategorierne synsindtryk – duft og smag, skulle vi tilmelde vores dram til en af følgende “menuer” ostemad – sildemad eller dyrlægens natmad. Det blev en utrolig spændende og interessant oplevelse med smagning – grundig overvejelse – gensmagning og dernæst afstemning.

Til sidst var der to dramme tilbage med samme point. Så en omsmagning af de to, og den bedste dram var fundet. Det blev en dram lavet af Broder Salvie brygget på kirsebær, og han kunne her efter kåres som Årets Brygmester.

Så skulle vi finde ud af hvordan og til hvad vi skulle brygge på til næste års kåring.

Det satte rigtig gang i “drøftelserne” om hvordan vi skal gøre dette. Efter en til tider heftig fordybende debat blev vi enige om at lave en dram efter eget valg, men ikke en blandingsdram. Denne dram skal nydes og smages til en sildemad lavet med Christiansø-sild. Denne mad vil blive tilberedt efter alle kunstens regler af medlemmer fra bestyrelsen.

Næste møde bliver mandag den 4. juni kl. 19.00 hvor vi mødes ved Kilden for at bekræfte vores dåb.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.