Generalforsamling 2016

Referat, generalforsamling i Sorø Brygger Loge

Mødet fandt sted den 28. marts 2017 på ”Værkerne i Sorø”, lokale 122 kl. 19.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.     Valg af dirigent                                                                 

2.     Valg af referent                                        På valg er:

3.     Valg af stemmetællere                          Broder Salvie         Ceremonimester

4.     Formandens beretning                          Broder Hvidtjørn         Næstformand

5.     Regnskab v/kasserer                               Søster Hyldeblomst          Kasserer

6.     Kontingentfastsættelse

7.     Indkomne forslag

8.     Valg til bestyrelse

9.     Eventuelt

10.   Næste møde

Referat

1.     Broder Perikon

2.     Broder Slåen

3.     Broder Pors og Broder Rønnebær

4.     Oldermanden, Broder Pors, gennemgik årets arrangementer enkeltvis, og fortalte lidt om de sjove ting vi havde oplevet på vores ture. Beretningen blev godkendt

5.     Kassereren, Søster Hyldeblomst, fortalte om vores indtægter/udgifter. På indtægtssiden har vi markedet på Panzer-museet som den vigtigste post. Det gav et overskud på 2.140 kr. Regnskabet blev godkendt.

6.     Vi blev enige om at fastholde 100 kr. som årligt kontingent.

7.     Broder Rønnebær ville godt prøve at overtage Web- funktionen, da der var stort arbejdspres på de to nuværende som er Broder Pil og Broder Hæg.

8.     Alle tre genvalgt.

9.     Oldermanden undersøger om vi får samme plads på Panzer-Markedet som sidste år, og om det er til samme ”pris”. Vi prøver at lave nogle flyer`s  til omdeling hvor vi reklamerer lidt for vores stand m.m.

10.   Næste møde er ved Kilden den 11 maj kl.18.00 til grill og dåb/gen dåb.

 

       Lørdag den 19. august er der familietur til Feddet hvor vi spiser vores mad og prøver at indsamle nogle planter.Vi aftaler tid og mødested til dåben.   

        Kåringen af efterårets dram sker i nov. det er denne gang på hyben. Dato aftales.                

                                                           Tak for endnu en god dag

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.