Generalforsamling

        Dagsorden

Generalforsamling i Sorø Brygger Loge fredag den 11. marts 2022

         Mødet blev afviklet på ”Værkerne” i Sorø lokale 206 kl. 19.00.

          Dagsorden iflg. Vedtægterne

  1. Valg af dirigent                
  2. Valg af referent                
  3. Valg af stemmetællere     
  4. Formandens beretning     
  5. Regnskab v/kasserer        
  6. Kontingentfastsættelse     
  7. Indkomne forslag           
  8. Valg af bestyrelse
  9. Eventuelt

På valg er:        

Broder Slåen, formand    genopstiller ikke (valg af ny formand)

Broder Pors, sekretær      genopstiller ikke (valg af ny sekretær) Niels Johansen har besluttet ikke at være med i Logen.

Lise indbudt til overværelse af generalforsamling m.m

10. Næste møde     

 Efter generalforsamlingen skal vi kåre Årets Brygmester. (frit valg)

      Referat

      1.       Broder Rønnebær

      2.       Broder Slåen

      3.       Alle

      4.       Kort en af slagsen (ingen aktiviteter)           Godkendt

      5.       Kassereren fremlagde regnskabet                Godkendt

      6.       Uændret 100 kr. årligt

      7.       Ingen

      8.       Valg af ny formand                                      Broder Humle

      9.       Valg af ny sekretær                                      Broder Slåen

10.  Eventuelt

Dåb/gendåb ved Kilden       

10. maj kl. 18.00 v. Kilden         

Grill af medbragt mad. Familien er velkommen

Sommerfest hos Broder Rønnebær               3. sept. kl. 16.00  

konkurrence nr.2 ( frit valg) 3 sep. 

Efterårsmøde 30 nov. 3 konkurrence samt kåring ( slåen -sødet el. syrnet) 

Nytårstaffel 14 januar 2023.  

1. brygger konkurrence Valgfrit

Søster Hyldeblomst 62p

Broder Slåen            59 p

Broder Rønnebær     58 p

Broder Perikon         56 p

 Broder Hvidtjørn      39 p

 Broder Humle          39 p

                                                                                   

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.