Om logen

Det er Sorø Bryggerloges formål:

1. At give medlemmerne bedre viden og erfaring om de mange muligheder, der er for brygning af spændende drikke – hovedsagelig på ingredienser hentet direkte i naturen.

2. At arrangere ture med familier og medbragt mad, hvor vi indsamler materialer til brygning af kryddersnapse m.v.

3. At afholde møder, hvor vi har blindsmagning på de medbragte drammer. Vi udveksler erfaringer omkring, hvilken snaps, vodka, rom eller andet vi anvender til at trække på, hvor meget, vi fortynder, hvor lang trækketid, vi giver før og efter filtrering o.s.v.

4. At medvirke ved arrangementer, hvor vi sælger smagsprøver, plancher med opskrifter – samt udveksler erfaringer med de besøgende.

Medlemskab
Både brødre og søstre kan optages i logen.

Man kan kun optages efter invitation hertil fra bestyrelsen, men hvis man er interesseret, kan man skriftligt ansøge om optagelse.

Efter godkendelse som nyt logemedlem skal man gennemgå den obligatoriske optagelsesprøve – og bestå denne.

Tavshedspligt
Logens medlemmer har tavshedspligt omkring de ceremonier og ritualer, der foregår i logen. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre udelukkelse af logen.

Vedtægter
– i øvrigt følger i store træk vedtægter for almindelige foreninger. Hvert år kårer vi årets brygmester, ligesom vi afholder nytårskur i januar med familier.