Ordinær generalforsamling

Sorø Brygger Loge
Referat Generlforsamling 20. marts 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab v/kasserer
6. Kontingentfastsættelse
7. Indkomne forslag
a. Afholdelse af tre smagskonkurrencer til bedømmelse af Årets Brygmester, Broder Humle.
8. Valg af bestyrelse
På valg er:
Søster Hyldeblomst
Broder Hvidtjørn
Broder Salvie
9. Eventuelt
Dåb ved Kilden
Sommerfest
Efterårskåring
9. Næste møde
————————————————————————————————————————————-
1 Broder Perikon
2 Broder Slåen
3 Broder Rønnebær og Søster Solstik
4 Formanden, Broder Pors, berettede om årets gang i Logen, og om hvad vi havde foretaget os. Godkendt
5 Kassereren fremlagde regnskabet for det forløbne år. Godkendt
6 Uændret 100 kr.
7 Der var stillet forslag om at vi afholdt tre smagskonkurrencer om året, og at vi kårede Årets Brygmester
ved at lægge de op nåede point sammen. Vedtaget
8 Alle genvalgt
9 Dåb ved Kilden 21. maj kl. 18
Sommerfest 10. august kl. 17 hos Broder Rønnebær. Smagskonkurrence nr. 1 (fri)
Efterårskåring 12. november kl. 19 lokale 122. Smagskonkurrence nr. 2 (perikon)
10 Næste møde er ved Kilden den 21. maj kl. 18

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.