Ordinær generalforsamling

Sorø Brygger Loge
Referat Generlforsamling 20. marts 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab v/kasserer
6. Kontingentfastsættelse
7. Indkomne forslag
a. Afholdelse af tre smagskonkurrencer til bedømmelse af Årets Brygmester, Broder Humle.
8. Valg af bestyrelse
På valg er:
Søster Hyldeblomst
Broder Hvidtjørn
Broder Salvie
9. Eventuelt
Dåb ved Kilden
Sommerfest
Efterårskåring
9. Næste møde
————————————————————————————————————————————-
1 Broder Perikon
2 Broder Slåen
3 Broder Rønnebær og Søster Solstik
4 Formanden, Broder Pors, berettede om årets gang i Logen, og om hvad vi havde foretaget os. Godkendt
5 Kassereren fremlagde regnskabet for det forløbne år. Godkendt
6 Uændret 100 kr.
7 Der var stillet forslag om at vi afholdt tre smagskonkurrencer om året, og at vi kårede Årets Brygmester
ved at lægge de op nåede point sammen. Vedtaget
8 Alle genvalgt
9 Dåb ved Kilden 21. maj kl. 18
Sommerfest 10. august kl. 17 hos Broder Rønnebær. Smagskonkurrence nr. 1 (fri)
Efterårskåring 12. november kl. 19 lokale 122. Smagskonkurrence nr. 2 (perikon)
10 Næste møde er ved Kilden den 21. maj kl. 18

Udgivet i Referater | Kommentarer lukket til Ordinær generalforsamling

Nytårstaffel

Referat Nytårstaflet i Sorø Brygger Loge den 23. februar 2019

Sorø Brygger Loge afholdt sit årlige nytårstaffel lørdag den 23. februar på Værkerne i Sorø.
Der var i alt mødt 13 deltagere op til arrangementet.incl. familie, så der blev også dækket op til Onkel Ludvig.

Flere af medlemmerne havde af forskellige årsager måttet melde afbud.

Næstformanden (Broder Hvidtjørn) bød alle velkommen og bad dem om at tage plads ved bordet.

Som sædvanlig var der alt hvad hjertet kan begære af lækre retter som deltagerne havde fremtryllet,
og der skete det der plejer, nemlig at maven bliver mæt før øjnene. Det var umuligt at nå at smage det hele.
Undervejs skulle der naturligvis smages på nogle af de ”hjemmegjorte” produkter, og tales lidt om hvordan de var fremstillet.
Efter spisningen blev der serveret kaffe med ostemad og hjemmebagte kager, og så var det tid til at gå i gang med pakkespillet.
Der blev gået til den med at slå en sekser for at måtte tage en pakke, og efter nogen tid var der heller ikke flere pakker at tage af. Der var absolut stor forskel på hvor heldig man var.
Efter tidsindstilling gik starten på 2. halvleg hvor reglerne var lidt anderledes, og det endte med at alle fik en pakke med hjem.
Det sidste af kaffen blev drukket, og vi sagde farvel og tak for en god eftermiddag i

Sorø Brygger Loge

Udgivet i Referater | Kommentarer lukket til Nytårstaffel

Æbledram årets faste dyst.

Hej Søstre og Brødre
Efterårssmagningen blev lige så spændende som den plejer at være. Seks Brødre og en enkelt Søster var mødt op til konkurrencen.
Kun seks point skilte alle deltagerne fra hinanden, så der var meget ”tæt løb” mellem deltagerne.
Resultatet blev således:
Nr. 1 60 point Broder Slåen med en dram lavet på fem forskellige æblesorter sødet med sukker.
Nr. 2 59 point 2. pladsen blev delt mellem Broder Hvidtjørn og Broder Perikum, begge med 59 point.
Nr. 3 56 point Søster Solstik

De sidste pladser blev delt mellem Broder Salvie, Broder Rønnebær og Broder Birk, med henholdsvis 55
Og 2 x 54 point.

Der var stillet forslag om at lave tre smagskonkurrencer i løbet af året.
Brygmester bliver så den der sammenlagt får flest point i de tre konkurrencer. Der var enighed om at det var en god ide, så det tager vi op til generalforsamlingen til afstemning.

Nytårstaflet bliver afholdt den 23. februar i lokale 111 som vi plejer. Vi starter spisningen kl. 13, men vi har lokalet fra kl. 12.

Generalforsamlingen bliver den 20. marts i lokale 206 på 1. sal. Det er kl. 19, og vi har lokalet til kl.22.

I får en mail når vi kommer tættere på, men I må godt allerede nu byde ind med hvad i ønsker at medbringe af mad, som I synes vi skal smage.

Broder Slåen

Udgivet i Referater | Kommentarer lukket til Æbledram årets faste dyst.