Referat fra generalforsamlingen 2013

Sorø Brygger Loge afholdt sin årlige gen.forsamling den 25. marts 2013 i lokale 205.

Formanden bød forsamlingen velkommen kl. 19. Desværre var nogle  af forskellige årsager forhindret i at komme

  1. Broder Hvidtjørn valgt som dirigent.
  2. Broder Slåen valgt som referent.
  3. Broder Pil samt Broder Rønnebær valgt som stemmetællere.
  4. Formanden (Broder Pors) aflagde beretning om hvad vi havde foretaget os i det forløbne år. Vi fik også lige i tankerne genopfrisket hvor koldt kildevand er ved direkte aftapning. Vores tur til Femø blev af forskellige årsager desværre ikke til noget.
  5. Kassereren (Søster Hyldeblomst) aflagde beretning om vores økonomi. Det har økonomisk været vort bedste år indtil videre. Vores stand på Kongskildemarkedet var som sædvanlig en stor succes og dette års regnskab viste et overskud på ikke mindre end 2549 kr. Godt gået af dem der passede standen. Det skal lige nævnes at vi har haft nogle gode sponsorer, samt mulighed for billige indkøb. Tillagt de 1000 kr. som kom ind i kontingent, fik vi en samlet årsindkomst på 3549 kr.
  6. Kontingent uændret – 100 kr.
  7. Der var ikke indkommet nogen forslag.
  8. Alle genvalgt.
  9. Broder Pil samt Broder Pors (udvalget for nye tiltag) finder på noget nyt vi kan prøve.

Broder Pil foreslog at vi skulle undersøge mulighederne for en stand på Smag På Sorø. Der kommer rigtig mange der.

Broder Slåen undersøger muligheder for en snapsetur.  Der blev foreslået tur til Orø, Skælskør eller Agersø.

Det bliver en gang i august måned.

Næste møde bliver ved Kilden og er fastlagt til den 27. maj. Vi mødes på P-pladsen ved indkørslen til skoven fra Kr. Flinterup – siden. Som bekendt er skoven lukket for motorkørsel, men vi håber at på at få en aftale med skoven.

Dato og sted kan derfor blive ændret. Følg med på hjemmesiden bryggerlogen.dk

Vores efterårsdram skal laves på birk. Hvordan må du selv om, men den eneste ingrediens du må bruge er rørsukker.

Datoen er fastsat til den 17. november, men følg med på hjemmesiden.

Kongskildemarkedet  foregår i år den 14/15 sept.

Generalforsamlingen var slut . Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for en god generalforsamling.

 

Så skulle Årets Brygmester kåres. Det var som sædvanlig en spændende oplevelse med store variationer af forskellige smage. Vinderen dette år blev Broder Hvidtjørn med 35 point med en dram lavet på aronia, tæt fulgt af Søster Hyldeblomst med 34 point også med en dram lavet på aronia, og Broder Pil med 29 point med en dram lavet på pors.

Vi drak det sidste af kaffen, og formanden sagde tak for i dag.

Vi tog alle hjem med endnu en god oplevelse i
SORØ BRYGGER LOGE

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.