Referat fra ordinær generalforsamling

Mødet fandt sted den 21. marts 2018 på ”Værkerne i Sorø”, lokale 206 kl. 19.00.

Referat, generalforsamling i Sorø Brygger Loge

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.     Valg af dirigent                                                                 

2.     Valg af referent                                        På valg er:

3.     Valg af stemmetællere                          Broder Pors                         Formand

4.     Formandens beretning                          Broder Slåen                       Sekretær

5.     Regnskab v/kasserer                               Broder Pil         Webmaster

6.     Kontingentfastsættelse

7.     Indkomne forslag

8.     Valg til bestyrelse

9.     Eventuelt

10.   Næste møde

_________________

Referat ved broder Slåen

1.     Broder Rønnebær

2.     Broder Slåen

3.     Broder Salvie og Broder Hvidtjørn

4.     Formanden, Broder Pors, gennemgik årets arrangementer enkeltvis, og fortalte lidt om de sjove ting vi havde oplevet på vores ture.

         Beretningen godkendt.

5.     Kassereren, Søster Hyldeblomst, fortalte om vores indtægter/udgifter. På indtægtssiden har vi markedet            på Panzer-museet som den vigtigste post. Det gav et overskud på 1.609kr. Desuden 1.100 kr. i kontingent.

         Kassereren havde en bøn til de medlemmer som ikke har betalt kontingent for sidste år om at huske det.

         Regnskabet godkendt.

6.     Vi blev enige om at fastholde 100 kr.  som årligt kontingent.

7.     Ingen indkomne

8.     Broder Pors og Broder Slåen genvalgt. Broder Rønnebær valgt til ny webmaster.

9.     Optagelsesritualet blev gennemgået nøje for at åbne op for en mulig tillempning for nye medlemmer.

         Der vil senere blive tilsendt et udkast til dette, når det er færdigredigeret.

10.   Næste møde er ved Kilden til grill og dåb/gendåb.

         Det er den 26. maj kl. 18.00.              

        

         26. maj     Dåb ved Kilden med grill.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.